KATEGORIE: B SPRAAK- EN DRAMA SESSIE: M

M1

KONVENSIONELE (TRADISIONELE) SPREEKKOOR

 • Hierdie tipe vereis nie rekwisiete ens. nie.
 • Die grootte van die koor kan deur die afrigter/onderwysers bepaal word, maar mag nie minder as 10 en meer as 40 persone wees nie.
 • Gedigte ens. moet gememoriseerd wees.
 • ‘n Dirigent is nie nodig indien u seker is dat alle persone die voordrag baie goed ken nie.   Ons vind (gereeld) dat spreekkore wat komptetisies wen wel ‘n dirigent het.  ‘n Dirigent help leerlinge om te fokus.
 • ‘n Dirigent moet AGTER die beoordelaars staan.  Hy/Sy mag op enige manier dirigeer solank hy/sy die spreekkoor lei tot ‘n effektiewe en suksesvolle vertonings.
 • Die koor mag verdeel word in ligte, medium en donker stemme.
 • Solo stemme vir effek, kontras ens. word toegelaat.
 • ‘n Spreekkoor MAG ‘n werk Afrikaans voordra en dan weer ‘n ander werk in Engels.  Aparte inskrywingsvorms moet hiervoor gebruik word.
 • Geen voorgeskrewe werke nie.  Eie keuse
 • Slegs EEN Diploma sal toegeken word aan die groep.  Indien die afrigter/onderwyser vir elke kandidaat ‘n diploma wil gee, dan moet dit so aangeteken word op die inskrywingsvorm en ‘n addisionele fooi van R10.00 per kandidaat moet betaal word.

M1.1        Graad 1                                                                   M1.7        Graad 7

M1.2        Graad 2                                                                   M1.8        Graad 8

M1.3        Graad 3                                                                   M1.9        Graad 9

M1.4        Graad 4                                                                   M1.10      Graad 10

M1.5        Graad 5                                                                   M1.11      Graad 11

M1.6        Graad 6                                                                   M1.12      Graad 12

M1.12      Graad R

SESSIE:  M2

DINAMIESE SPREEKKOOR

Hierdie tipe spreekkoor maak gebruik van kostuums.

 • Musiek mag gebruik word.
 • Sou u musiek wil gebruik, moet u asseblief die musiek op ‘n CD, DVD ens. skryf en aan die klankingenieur oorhandig.
 • Die spreekkoor moet die uitvoering op die verhoog doen.
 • Beligting mag gebruik word.
 • ‘n Minimum van 10 kandidate en ‘n maksimum van 40 kandidate word toegelaat vir hierdie sessie.
 • Slegs EEN Diploma sal toegeken word aan die groep.  Indien die afrigter/onderwyser vir elke kandidaat ‘n diploma wil gee, dan moet dit so aangeteken word op die inskrywingsvorm en ‘n fooi van R10.00 per kandidaat moet betaal word.

M2.1        Graad 1                                                                   M2.7        Graad 7

M2.2        Graad 2                                                                   M2.8        Graad 8

M2.3        Graad 3                                                                   M2.9        Graad 9

M2.4        Graad 4                                                                   M2.10      Graad 10

M2.5        Graad 5                                                                   M2.11      Graad 11

M2.6        Graad 6                                                                   M2.12      Graad 12